Schneider bedrijfsadvies en administratie Burgh-Haamstede
Schneider bedrijfsadvies

Bedrijfsoverdracht

Vanwege de toenemende vergrijzing zullen veel ondernemers de overweging kunnen maken om de onderneming te willen overdragen of te staken. 

Zowel bij het staken als bij het overdragen wordt de ondernemer geconfronteerd met een aantal vraagstukken op fiscaal gebied maar zeker ook het juridisch aspect en emotioneel aspect moet daarbij niet uit het oog worden verloren.

Wij hebben een breed netwerk ondersteund met kennis op het gebied van bovenstaande vraagstukken. In een gesprek zullen wij uw wensen inventariseren met betrekking tot uw financiële toekomst waarna wij starten met het maken van een overdrachtsplan. Daarnaast kijken wij of uw bedrijf “verkoop klaar” is om deze zo gunstig mogelijk te verkopen.

Bij verkoop binnen de familie of verkoop aan werknemers gelden gunstige fiscale regelingen. In voorkomende gevallen richten wij ons daar ook op.

Om tot een gefundeerde verkoopprijs te komen zullen wij een waardebepaling van uw bedrijf doen met behulp van een aantal bedrijfseconomische methoden waaronder de discounted cash flow methode, de intrinsieke waarde methode of rentabiliteitsmethode.

Daarna richten we ons op het vinden van overnamekandidaten:

  • Familie
  • Werknemers (management buy out)
  • Jongere ondernemers (management buy in)
  • Concurrentie
  • Investeerders

We denken daarbij ook aan het schriftelijk vastleggen van geheimhoudingsplicht en andere zaken die u normaliter over het hoofd zou zien.

Daarna start het proces van onderhandelen waarbij wij u graag verder ondersteunen. De overnemende partij zal zich ook willen oriënteren op de waarde van het bedrijf en zal hoogstwaarschijnlijk een bedrijfsonderzoek opstarten (due diligence) om te bezien of de informatie die door de verkoper is verstrekt ook daadwerkelijk overeenstemt. Ook hierin kunnen wij een coördinerende rol spelen.

Na hierin succesvol te zijn geweest zal de koopovereenkomst worden opgesteld. Na deze overdracht is het van belang u verder te ondersteunen met de uitvoering van uw financieel plan. In bovenstaand traject kunnen wij desgewenst gebruik maken van ons netwerk aan vertrouwde specialisten.